Ett spännande och intressant besök visningsträdgården Länsmansgården

Välkomstskylt Länsmansgården

 

 

Entré till Länsmansgården med fastbandshage och ny grind. Modell efter Lennarts morfar.

 

Kungsängsliljan besökte Åkersbergas trädgårdsförenings visningsträdgård. Trädgårdsföreningen Åkersberga ställde upp med ordföranden Lennart Froby och sina medhjälpare inom olika områden. Arbetet med visningsträdgården började 1999 när man tillsammans med konstföreningen som ägde Länsmansgården med en ca 6 000 kvm stor tomt började anlägga trädgården.

Ordf. Lennart Froby Åkersberga trädgårdsförening hälsar välkommen och ger en översikt.

Inledningsvis var målsättningen att ge tips och inspiration till föreningens medlemmar. Därför började man med perennrabatter där målet var att visa vad som blommar vår, sommar och höst. Senare har trädgården utökats med barnens trädgård, bergarter och mineraler, köksträdgård, biodling, rabatter med annueller, dahlior, örter mm. Allt detta har genomförts med en imponerande insats av föreningens medlemmar och pengar från arvsfonden, sponsorer samt hjälp från kommunen.

Barnträdgården

 

Citat från hemsidan

Grunden i planen är att låta skolor och förskolor få en möjlighet att odla i pallkragar för att lära sig odlandets konst. Naturligtvis ska också våra medlemmars barn och barnbarn få tillgång till egna pallkragar att odla i.

Vi vill också visa upp mellan-Sveriges vanligaste lövträd. Upplands bergarter och Upplands äppelträd. Naturligtvis ska någon form av hinderbana för inte röra marken och busklabyrint också ingå för aktiva barn. Till detta ska vi skapa ett klassrum av trädstubbar och kabeltrummor för studier utomhus.

Barnträdgården inramas med en häck av buskrosor, med bärbuskar. Här kan barnen känna den underbara doften av rosor, smaka på röda, svarta eller vita vinbär samt jordgubbar och smultron.

Rosenhäck-bärbuskar-med-marktäckning-av-jordgubbar-och-smultron. Rosor: Thérese Bugnet , cerise/rosa Louise Bugnet, vit

I barnens trädgård finns odlingsballar där skolor och medlemmarnas barn kan pröva på att odla. Det är inte alltid lätt. Om man sår rädisor på våren och kommer tillbaka när skolan startar så finns bara en jättestor fröställning.

Det finns också en hörna med möjlighet att spänna upp en segelduk för skydd mot regn och sol där lärarna kan samla eleverna för undervisning.

Dessutom finns en äppeltunnel. Upplands äppelsorter har spaljerats på en tunnel av armeringsjärn. Dessutom visas Upplands humlesorter, våra sädesslag samt mineraler och bergarter.

Äppeltunnel. Äppelträden spaljerade på tunnel av armeringsjärn.

Äppeltunnel med Upplands äppelsorter spaljerade på en tunnel av armeringsjärn.

Fina skyltar har också tagits fram som innehåller värdefull information för besökare och skolklasser.

Annuellrabatten

Varje år väljs ett tema, i år ”Eld” med färgsprakande annueller. Planeringen börjar tidigt med en skiss över rabatten, beställning av fröer, Impecta sponsrar. Därefter sådd, omskolning och i början av juni sker utplantering av flera hundra växter.

Köksträdgården

En stor köksträdgård med växthus finns och till höstmarknaden säljs grönsaker och rotfrukter.

Köksträdgården och växthuset

En inglasad bikupa finns också inom området där barnen kan se binas arbete och de olika rollerna.

Även berggrunden med mineraler och jordarter visas.

Det är ett imponerande projekt som trädgårdsföreningen har genomfört och som fortfarande utökas med mera informationsskyltar och andra tips för trädgårdsbesökare. Föreningen har 500 medlemmar och ca 30 arbetar med visningsträdgården.

Från Kungsängsliljans trädgårdsförening vill vi tacka för en spännande och informativ dag och önska er lycka till med fortsatt utveckling.

Här ett bildspel från besöket.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *