Bild lupiner -vackra men invasiva

Så får du bort oönskade växter i din trädgård

Vackra men invasiva.

Ibland planterar vi in vad vi tycker är vackra växter men några av dem kan vara invasiva och svåra att ta bort så se upp. Med invasiv menas att de tar över och kväver ibland all övrig växtlighet. På Järvafältet disponerar Järfälla Skidklubb ett gammalt torp och där finns ett flertal invasiva växter: Lupin, såpnejlika, klasespirea, snöbär. Några bilder från bekämpning av klasespirea. Det krävs envishet och mycket jobb. Klasespirea säljs av Zetas och andra trädgårdar. 145 kronor per planta. Om någon vill prova en invasiv art kan jag skänka bort plantor.

Parkslide

Parkslide, Fallopia japonica, är en främmande art i landet som kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp. I Storbritannien är försäljning och spridning av parkslide förbjuden och den hanteras som farligt avfall.  Det finns t om uppgifter om att vissa mäklar inte säljer hus med parkslide. Mer information om parkslide.

Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård är det viktigt att ta bort dem. De kan sprida sig snabbt på bekostnad av andra växter och skapa problem för vår biologiska mångfald.

Arter att hålla utkik efter är bland annat blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros.

Råd för dig med invasiva arter:

  • Se till att få bort hela växten, även rötter och frön
  • Lägg dem inte på komposten, utan bränn upp dem istället
  • Transportera växterna i förslutna säckar
  • Rapportera till Artdatabanken om du hittar invasiva växter ute i naturen

Naturvårdsverket uppmanar också att fråga en växthandlare om råd eller läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida innan du planterar en okänd växt.

Läs hela informationsbroschyren här

Under fliken tips finns ytterligare information. Bland annat en video om 10 invasiva växter som du bör undvika.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *