Tips

Ny podd Röda vita rosen

Trädgårdspodden Röda vita rosen. Klicka på bilden för anslutning.

Här har vi samlat tips. Har du flera tips, kom med förslag.

 

Miljötänk i trädgården

Ett referat från ett föredrag i Tyresö trädgårdsförening om vad du bör tänka på för att skapa en bra miljö i trädgården.

Är mina växter eller bär giftiga?

Många växter och bär kan vara mer eller mindre giftiga. Här finns information från Giftinformationscentralen. Klicka på texten under bilden för att få information om växten är giftig och vad du skall göra.

Hjälp med att välja växter.

Grobar är en hemsida där du kan välja växter efter blom- och bladfärg, zon mm.

Allt om trädgårds hemsida.

Trädgården och dess gäster

Genom att skapa livsrum i våra trädgårdar kan vi hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Oftast är det bristen på boplatser och skydd som gör att till exempel fåglar och insekter minskar i antal. Mer info….

Tips för en mer ekologisk trädgård

Trädgården fyller en viktig funktion för odling, rekreation och lek. Trädgårdar, innergårdar och kolonilotter utgör också betydelsefulla oaser i städer och tätorter där naturen ofta är hårt undanträngd. Här kan olika växt- och djurarter hitta livsutrymme och därmed ökar den lokala biologiska mångfalden.
Mer info..

En naturlig trädgård – ett gestaltningsförslag grundat på biologisk mångfald

…….  handlar om hur man får in naturen i trädgården. Hur gör man för att förbättra den biologiska mångfalden i sin egen trädgård och på så sätt möjliggör möten mellan människa och natur? Mer info…

Ordlista för trädgården

Odlar du enligt permakultur eller är du rent utav en gerillaodlare? Vad betyder GMO? Hur okulerar man? Blöder dina växter? Häng med i svängarna i trädgårdskulturen och lär dig termerna som används i odlingssammanhang. Mer info….

Perenngruppen

Perenngruppen väljer årets perenn. Här kan du se alla.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Arets-perenn-800x616.jpg

Årets perenn 2021 är Allium ´Millenium´, trädgårdskantlök

Se filmen om Årets Perenn 2021!

Daglilja "Pardon me" Foto: Marie Andersson
Daglilja ”Pardon me” Foto: Marie Andersson

Daglilja året perenn 2013

Perenngruppen 200
Perennagruppens 200-lista

Vilka växter är invasiva.

De här 10 ska du akta dig för!. De kan ta över i trädgården och är svåra att bli av med, se video!

Lupinens rötter
Lupinens rötter

Mata vinterfåglarna

Trädgårdsvänner glöm inte bort att mata vinterfåglar.
Här finns en guide till våra vinterfåglar med fantastiska bilder.

Tips om hur du matar dom.

Flera tips om fågelmatning.