Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

Bikupa som kan öppnas för studieändamål