Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— …för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

Vad gör en kommunekolog


Evenemangsdetaljer


En av Järfällas kommunekologer, Peder Curman, berättar om hur kommunen jobbar för den biologiska mångfalden.
Vi får också höra vad vi kan göra i våra egna trädgårdar.

Föranmälan senast 1 april:
kungsangsliljantrg@gmail.com eller
ring Lotta Jansson 070-544 40 63