En av Järfällas kommunekologer, Peder Curman, berättar om hur kommunen jobbar för den biologiska mångfalden. Vi får också höra vad vi kan göra i våra egna trädgårdar. Föranmälan senast 4 februari: kungsangsliljantrg@gmail.com eller ring Lotta Jansson 070-544 40 63