Guidad visning av Kyrkparken

Kyrkparken
Kyrkparken (Foto: Kristina Laghem)
Onsdag 14 september fick vi en guidad tur i Kyrkparken väster Järfälla kyrka. Ulrika Hamrén från Ekologigruppen var vår ciceron. Hon har varit med och planerat parken ur biologisk synvinkel tillsammans med landskaparkitekter och anläggare.
Syftet med parken är att ta hand om det dagvatten som blir i nya Barkarbystaden och samtidigt vara en park där både människor och djur kan trivas. Bäcken är anlagd som en naturligt rinnande bäck, i en fåra som kan översvämmas utan att det ska påverka omgivningarna. Parken är inte färdigställd ännu, det ska bli en lekparksdel närmast kyrkmuren, bullerskydd mot Enköpingsvägen och mer träd – när kommunens budgeten tillåter.
Här kan du läsa mera om Kyrkparkens funktion med flera bilder från parken, utgiven av Ekologigruppen.
Mellan kyrkparken och E18 skall stadsdelen Barkarby II byggas vars syfte är att möjliggöra utbyggnad av en tät och funktionsblandad stadsdel, med en blandning av verksamheter, kontor, förskolor, småskalig handel och bostäder. Bällstaån ges en utformning som bidrar till områdets attraktivitet och klarar av snabba flödesförändringar samt öka möjligheterna att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Detaljplanearbetet pågår för närvarande. Nedan en bild, från kommunens hemsida, av den planerade stadsdelen som bl. a skall innehålla BAS Barkarby.
Barkarbystaden - mellan Kyrkparken och E18
Barkarbystaden – mellan Kyrkparken och E18
Gymnasieskolor, högre utbildningar, kontor, kultur-och multihall för idrott och mässor, bibliotek och konsthall. Lägg till hotell, små lägenheter, restaurang, café och gym. Då har du BAS Barkarby.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *