Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— …för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

Körsbärskornell, (Cornus mas)