Vad gör en kommunekolog?

Det fick vi reda på tisdagen den 5 april på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek.
En av kommunens kommunekologer Peder Curman, berättade om sitt arbete och svarade på frågor.
Mycket går ut på biologisk mångfald i kommunens grönområden. När t ex träd växer för tätt, och man behöver ljusa upp ett område. Då tar man bara bort trädkronan men låter stammen stå kvar. Stammen blir till nytta för både insekter och fåglar.
Ser du ett ringbarkat träd så är det en Asp. Om man sågar ner en Asp svarar den med att skicka massor med skott. Men ringbarkar man den så dör den så småningom. Kan ta flera år.
Flera områden med solrosor och andra bi-vänliga växter är sådda runt om i kommunen.
Vi själva kan även hjälpa till i trädgårdar/kolonilotter eller på balkongen.
Inte använda gifter i din trädgård.
Odla bi- och insektsvänliga-växter. Ha något som blommar från tidig vår till sen höst.
Ta hand om invasiva växter på rätt sätt. Får inte slängas i kompost eller i de kommunala trädgårdsavfalls kärlen utan i särskilda containers. I Järfälla får man åka till Hagby återvinningsstation. (Vi söker information om hur man skall göra i Upplands-Bro)
Inte heller slänga trädgårdsavfall i naturen. Rotdelar och frön från trädgården kan då sprida sig i naturen och störa livet där.
Sätt gärna upp olika typer av fågelholkar och insektshotell.
Vill du ha flera tips så går det att hitta här:

https://rikaretradgard.se/
https://svensktradgard.se/tradgardsrad/hallbar-tradgard/


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *