Samodling i Öråker

”Vi kommer bli mer beroende av att kunna odla vår egen mat i framtiden. Så det är bara att börja!” Det uppmanade Karin Saler de 12 deltagarna på besöket vid andelsodlingen Hela jorden i Öråker 29 augusti.

Karin Saler är arkitekten som sadlade om och nu engagerar sig i att få människor att odla ihop. Förutom andelsodlingen arbetar hon med att utforma trädgårdsstaden i Bro.

Under besöket visade Karin de cirka 50 olika grödor som de odlar och som sedan levereras till privatpersoner runt hela Stockholm. De odlar ekologiskt och hållbart med syfte att gynna biologisk mångfald.

Susanne Hultström