Stora salen, Järfälla kyrkas församlingshem, Kyrkvägen 8, Barkarby Susanne Hultström i Kungsängen, som vi besökte i augusti 2020, berättar hur de tar tillvara alla grönsaker de odlar för användning året runt. Fika till självkostnadspris. Föranmälan senast 27/9: kungsangsliljantrg@gmail.com eller telefon 070-5444063 till Lotta Jansson.