Vi besöker Susanne och Urban som är helt självförsörjande på grönsaker. De har även höns och bin. De odlar ca 300 olika sorters grönsaker, dessa skall sedan tas hand om för att kunna ätas året runt. Fika kommer att finnas till självkostnadspris. Föranmälan senast 12/8: kungsangsliljantrg@gmail.com eller ring Lotta Jansson 0709-272053. Ange om du önskar […]