Tid: En helg i slutet av augusti 2019 Vi får en visning av trädgården och tar del av dess historia. Trädgården innehåller både nyttoväxter, läkeväxter och prydnadsväxter. Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller Margareta Arvidsson 076-583 03 33 Samåkning ordnas. Mer information i höstprogrammet.