Tid: Preliminärt den 22 januari 2020 Plats: Meddelas i vårprogrammet Landskapsarkitekt Thomas Blomqvist guidar oss i hur man höjer kvaliteten och upplevelsen i sin trädgård med natursten i olika funkt-ioner samt beskriver materialens ytbehandling och kvaliteter. Ingen föranmälan. Fika till självkostnadspris. Mer information i vårprogrammet.