Vad bör vi undvika att sätta i vår trädgård och vad ska vi se upp för i vår omgivning? Det kan Rikard Sundin från SLU i Uppsala berätta för oss. Han ger oss också en introduktion om artdatabanken inför vår resa till Julita. Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt. Kaffe serveras till självkostnadspris

Vi träffas och byter plantor och annat som hör till trädgårdsodling. Alla plantor måste vara livskraftiga och fria från sjukdomar och skadedjur. Avstå gärna 10% av dina intäkter till föreningen.

Tid: En helg i slutet av augusti 2019 Vi får en visning av trädgården och tar del av dess historia. Trädgården innehåller både nyttoväxter, läkeväxter och prydnadsväxter. Föranmälan: kungsangsliljantrg@gmail.com eller Margareta Arvidsson 076-583 03 33 Samåkning ordnas. Mer information i höstprogrammet.