Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

STEN I TRÄDGÅRDEN – FUNKTION, MATERIALVAL OCH HANTERING


Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Kategorier:

Bild av en stor sten i en trädgård

STEN I TRÄDGÅRDEN

Tid: Preliminärt den 22 januari 2020
Plats: Meddelas i vårprogrammet
Landskapsarkitekt Thomas Blomqvist guidar oss i hur man höjer kvaliteten och upplevelsen i sin trädgård med natursten i olika funkt-ioner samt beskriver materialens ytbehandling och kvaliteter.
Ingen föranmälan. Fika till självkostnadspris.
Mer information i vårprogrammet.