Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— …för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

Årsmöte med föredrag — odla bär


Evenemangsdetaljer


Årsmötet inleder och därefter berättar trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman från Riksförbundet Svensk Trädgård om att:
Odla bär – vanliga arter och bra sortval.
Lär känna några av våra vanligaste bär, både nya, välkända och ovanliga finns med. Vi får höra om hur de ska odlas och vilka sorter som rekommenderas för nyplantering.
Fika till självkostnadspris och lotteri. Tag gärna med vinster!

Förhandsanmälan senast 4 mars:
kungsangliljantrg@gmail.com eller
sms till Margareta Arvidsson 076-583 0333