Orkidévandring kring Örnässjön

I juni blommar orkidéerna på ängarna kring Örnässjön i Kungsängen. Här växer en mängd arter men framför allt den vackra orkidén ängsnyck lar. Kommunekolog Maria Elfström guidar oss och berättar om hur kom munen sköter ängsmarkerna traditionellt med fagning och slåtter. Maria ger också tips på hur du själv kan bidra till att öka den biologiska mång falden. Ingen föranmälan men mejla till kungsangsliljantrg@gmail.com om du önskar samåka från Kungsängens station. Vandringen är öppen även för icke medlemmar.

Tid: Torsdag 13 juni 2024 kl 18.30-20.00
Plats: Samling vid Örnäs stall, Kungsängen. Åk i Örnäsvägen. Samåk och cykla gärna då det är begränsat med parkeringsplatser.