Månad: maj 2024

  • Orkidévandring kring Örnässjön

    Orkidévandring kring Örnässjön

    I juni blommar orkidéerna på ängarna kring Örnässjön i Kungsängen. Här växer en mängd arter men framför allt den vackra orkidén ängsnyck lar. Kommunekolog Maria Elfström guidar oss och berättar om hur kom munen sköter ängsmarkerna traditionellt med fagning och slåtter. Maria ger också tips på hur du själv kan bidra till att öka den…