Allan Edblom 1939 – 2021

Allan växte upp i Ångermanland på ett skogshemman. Han fick tidigt lära sig gårdens sysslor och efter sju års folkskola gick han en lantmannautbildning. Efter rekryten följde en officersutbildning. Försvarets läroverk och universitetsstudier kom att få honom att senare byta yrkesbana till it-branschen.

Genom sina kunskaper inom it-sektorn kom han att ta hand om Trädgårdsföreningen Kungsängsliljans hemsida. Det uppdraget skötte han till sin död.

Allan bar på ett genuint intresse för miljö och natur, ett intresse som fick möjlighet att blomma upp i samband med hans pensionering. I Järfälla Naturskyddsförening blev han en drivande kraft. Han hade helt klart för sig vilka starka krafter som naturskyddet kämpar emot, men det skrämde honom inte. Han var mycket respekterad bland både politiker och tjänstemän och inte minst bland sina meningsfränder.

Förbundet för Ekoparken fick i Allan en stridbar, outtröttlig och avhållen styrelsemedlem i försvaret av kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Genom Allan fick arbetet med att förhindra ytterligare intrång – i form av såväl bostäder som gocartbanor, olaga upplag och nya vägar – i Järvakilen, denna för Nationalstadsparken livsavgörande spridningsväg, en stadga och kunskapsbas som tidigare saknats. Allan dog mitt i det arbetet, men han fick uppleva invigningen av Igelbäckens naturreservat i Järfälla, den sista länken av reservatsskydd som leder ända fram till Ulriksdals slottspark.

Allan Edblom erhöll Järfälla miljöstipendium 2018. Han tilldelades priset för att ha bevarat, skyddat och värnat gröna värden i kommunen under lång tid. Bland annat var han med om att rädda en äng vid Stora Ängsnäs mot exploatering. Allan var också engagerad i att sprida kunskaper om naturen inom SFI-grupper. Torpet Granskog fick vara utgångspunkt för detta.

För Trg Kungsängsliljan
Ingrid Roos
Margareta Hjortsberg-Nordlund


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *