Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

Aktiviteter under januari 2020

  1. STEN I TRÄDGÅRDEN – FUNKTION, MATERIALVAL OCH HANTERING, 22 januari 2020

    Tid: Preliminärt den 22 januari 2020 Plats: Meddelas i vårprogrammet Landskapsarkitekt Thomas Blomqvist guidar oss i hur man höjer kvaliteten och upplevelsen i sin trädgård med natursten i olika funkt-ioner samt beskriver materialens ytbehandling och kvaliteter. Ingen föranmälan. Fika till självkostnadspris. Mer information i vårprogrammet.

    Läs mer