Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

Aktiviteter under maj 2019

  1. SÖNDAGSCAFÉ MED TRÄDGÅRDSLOPPIS VID SKÄLBY GÅRD, 26 maj 2019

    Vi träffas och byter plantor och annat som hör till trädgårdsodling. Alla plantor måste vara livskraftiga och fria från sjukdomar och skadedjur. Avstå gärna 10% av dina intäkter till föreningen.

    Läs mer
  2. INVASIVA VÄXTER I OCH UTANFÖR VÅRA TRÄDGÅRDAR, 9 maj 2019

    Vad bör vi undvika att sätta i vår trädgård och vad ska vi se upp för i vår omgivning? Det kan Rikard Sundin från SLU i Uppsala berätta för oss. Han ger oss också en introduktion om artdatabanken inför vår resa till Julita. Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt. Kaffe serveras till självkostnadspris

    Läs mer