Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

Aktiviteter den 6 februari 2019

  1. PERMAKULTUR, 6 februari 2019

    Chris Druid från permakulturföreningen berättar för oss om permakultur ur olika aspekter, med betoning på trädgårdsodling. Att kombinera växter som hjälper varandra liknande naturens ekosystem, täckodla, anlägga en skogsträdgård, plantera fleråriga grönsaker med mera kan skapa ett kretslopp som kräver mindre arbetsinsatser och är mer miljövänligt och klimatsmart. Kaffe serveras till självkostnadspris.Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt. […]

    Läs mer