Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan

— för dig som bor i Järfälla och Upplands Bro

INVASIVA VÄXTER I OCH UTANFÖR VÅRA TRÄDGÅRDAR


Evenemangsdetaljer


Bild lupiner -vackra men invasiva

Vackra men invasiva.

Vad bör vi undvika att sätta i vår trädgård och vad ska vi se upp för i vår omgivning? Det kan Rikard Sundin från SLU i Uppsala berätta för oss. Han ger oss också en introduktion om artdatabanken inför vår resa till Julita.

Anmälan: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.

Kaffe serveras till självkostnadspris